TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYÊN HỒNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYÊN HỒNG ĐẨY MẠNH

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

                        

       Tết Nguyên đán đã và đang đến gần.Trước tình hình dịch covid-19 vẫn đang những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung. Công tác phòng chống dịch được xác định là cuộc chiến của toàn dân. Thời gian qua trường tiểu học Nguyên Hồng đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid19 để công tác giảng dạy trong nhà trường được đảm bảo an toàn.

              Học sinh đến trường luôn có khẩu trang và được sát khuẩn

          Năm học 2021 - 2022, Trường tiểu học Nguyên Hồng có 16 lớp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong nhà trường một cách tốt nhất, hằng ngày, các em học sinh đến trường đều được sát khuẩn tay trước khi vào lớp học. Đồng thời bố trí bàn để dung dịch sát khuẩn tay ở vị trí thuận lợi cho học sinh sử dụng, dán pa nô, áp phích tuyên truyền thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch trong sân trường. Trên lớp học 100% các em đều đeo khẩu trang và có chai nước, cốc uống nước riêng đảm bảo vệ sinh phòng dịch. Nhà trường luôn hạn chế các hoạt động có tập trung đông, các tiết sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giữa giờ, hoạt động trải nghiệm thay vì tập trung toàn trường như trước đây thì bây giờ đều đã được tổ chức tại mỗi lớp học nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn mang lại những kiến thức bổ ích, sự tươi vui hào hứng cho các em khi được tham gia hoạt động.

                  Tiết sinh hoạt dưới cờ đươc tổ chức tại lớp học

        Song song với việc chống dịch, nâng cao chất lượng giáo dục cũng là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Để nâng cao chất lượng giáo dục Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh. Giữ nghiêm nề nếp, kỷ cương trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc quy chế môn học và đánh giá xếp loại giáo viên. Bên cạnh đó nhà trường còn luôn quan tâm chú trọng và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo kèm cặp học sinh yếu kém để các em đạt được kết quả tốt nhất.

 

 

                 Các tiết sinh hoạt chuyên đề được tổ chức hàng tuần

        Đổi mới phương pháp, dạy học theo hướng phát triển năng lực cho HS

       Việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ vừa dạy học, vừa phòng chống dịch covid -19 đã góp nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên và học tập của học sinh, là cơ sở để trường trường tiểu học Nguyên Hồng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

                                                                                   Tin bài: Nguyễn Lệ