Tích cực phòng chống dịch Covid - 19

Sáng ngày 04/5/2020 Đoàn TN xã phối hợp với MTTQ, Hội PN, Hội ND, Hội CCB và Hội CTĐ xã tổ chức tặng 220 bánh xà phòng cho học sinh 3 nhà trường MN,TH và THCS góp phần ngăn chặn, phòng chống dịch Covid-19 giúp các em an toàn khi tới trường yên tâm học tập.

Bài viết liên quan