Hoạt động đền ơn đáp Nghĩa

Trải nghiệm: Dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ của các bạn học sinh khối 4 trường Tiểu học Nguyên Hồng

 

Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, ngày 20/12/2018 khối lớp 4 - Trường tiểu học Nguyên Hồng đã tổ chức các hoạt động lao động dọn vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Tiến.
Hoạt động trải nghiệm ý nghĩa này có sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm khối lớp 4. May mắn thời tiết thuận lợi nên các thành viên các lớp đã tập trung đúng giờ, đầy đủi để thực hiện các nhiệm vụ theo như kế hoạch của buổi trải nghiệm. Mỗi người một nhiệm vụ, bạn nào cũng cẩn trọng, tôn kính lau dọn, nhổ cỏ từng mộ phần, bia tưởng niệm của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi hành động, mỗi công việc đều được các bạn học sinh lớp khối 4 trường Tiểu học Nguyên Hồng làm chu đáo, cẩn thận bằng tất cả tình cảm, lòng biết ơn và sự tôn quý. Nghĩa trang liệt sĩ xã Quang Tiến là nơi an nghỉ của các liệt sỹ hy sinh từ những năm kháng chiến.

 

 

Hình ảnh: Các bạn học sinh đang quét dọn đường vào nghĩa trang liệt sĩ

 

Qua buổi trải nghiệm ý nghĩa này các bạn biết được rằng nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nơi an nghỉ của liệt sĩ mà còn là công trình văn hóa, lịch sử mang đậm giá trị nhân văn, ghi nhận công đức của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.