Đoàn Tân Yên tham gia Hội thi "Tiếng hát nhà giáo và người lao động ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang” năm 2018