01/02/19  Tin tức - Sự kiện  321
Được sự quan tâm và đầu tư của Ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô trong hội đồng sư phạm, phòng học Mĩ thuật của cô trò chúng em đã được thay đổi một diện mạo mới: Khang trang và sáng sủa với mái trần tôn mới, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ.Và không phụ tấm lòng, sự ...